Sri Kutch Gurjar Kshatriya Samaj  
Possible Village in Early 900 AD                                 
SAMAJ HISTORY | MATRIMONIAL | CHAWRA HISTORY | PRAMUKH HISTORY | PRADESIC SAMITI | POPULATION | Home    
 
MAHASABHA PRAMUKH & Akhil Bhartiya Mahila Mandal Pramukh List From 1972 to 2000
No. Year Place Mahasabha Pramukh Mahila Mandal Pramukh
01 1972 Raipur Shree Hirji Khimji Chauhan -----------------------
02 1973 Dhanbad Shree Hirji Khimji Chauhan -----------------------
03 1974 Dhanbad Shree Hirji Khimji Chauhan -----------------------
04 1975 Raipur Shree Hirji Khimji Chauhan -----------------------
05 1976 Vadodara Shree Hirji Khimji Chauhan Shrimati Bhanuben Jayram Chauhan
06 1977 Raipur Shree Hirji Khimji Chauhan Shrimati Bhanuben Jayram Chauhan
07 1978 Anjar Shree Purushotam Lira Rathod Shrimati Bhanuben Jayram Chauhan
08 1978 Jabalpur Shree Purushotam Lira Rathod Shrimati Bhanuben Jayram Chauhan
09 1980 Katak Shree Purushotam Lira Rathod Shrimati Bhanuben Jayram Chauhan
10 1981 Nasik Shree Vijaybhai Kunvarji Rathod Shrimati Prabhaben Vijay Rathod
11 1982 Dhanbad Shree Vijaybhai Kunvarji Rathod Shrimati Prabhaben Vijay Rathod
12 1983 Anjar Shree Vijaybhai Kunvarji Rathod Shrimati Prabhaben Vijay Rathod
13 1984 Hydrabad Shree Hirji Khimji Chauhan Shrimati Kusumben Chhaganbhai Parmar
14 1985 Raipur Shree Hirji Khimji Chauhan Shrimati Kusumben Chhaganbhai Parmar
15 1986 Gondia Shree Hirji Khimji Chauhan Shrimati Kusumben Chhaganbhai Parmar
16 1987 Dhanbad Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Kusumben Chhaganbhai Parmar
17 1988 Nagpur Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Kusumben Chhaganbhai Parmar
18 1989 Nizamabad Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Kusumben Chhaganbhai Parmar
19 1990 Raipur Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Jayotikaben Kantilal Tank
20 1991 Jabalpur Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Jayotikaben Kantilal Tank
21 1992 Jabalpur Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Jayotikaben Kantilal Tank
22 1993 Gulbarga Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Savitaben Ratilal Chauhan
23 1994 Kenjorgadh Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Savitaben Ratilal Chauhan
24 1995 Kenjorgadh Shree Valamji   Hirji  Parmar Shrimati Savitaben Ratilal Chauhan
25 1996 Anjar Shrimati Bhanuben Jayram Chauhan Shrimati Pratimaben Bhupendrabhai Parmar
26 1997 Anjar Shrimati Bhanuben Jayram Chauhan Shrimati Pratimaben Bhupendrabhai Parmar
27 1998 Anjar Shrimati Bhanuben Jayram Chauhan Shrimati Pratimaben Bhupendrabhai Parmar
28 1999 Gondia Shree Bharatbhai Kantilal Savaria Shrimati Jamnaben Damjibhai Varu
29 2000 Dhanbad Shree Bharatbhai Kantilal Savaria Shrimati Jamnaben Damjibhai Varu
                                                                    Disclaimer | Privacy Statement | Contact Us | Advertisement | Feedback
                                                                                                SamajSandesh.Com Copyright 2000-2003 All rights reserved